Cenu ušijeme presne na mieru.

                                                   „Slovblue“


Modul gadget, ktorý ste pridali, nie je platný


„Cenotvorbu  robíme na základe stretnutia so zákazníkom a po obhliadke objektu.   Z  dlhodobých    skúsenosti   vieme, že   každý   zákazník má iné požiadavky   a  nároky,  ako  si praj e  mať čisto. A  práve  s  tohto  dôvodu nedokážeme mať pevnú cenu za upratanie domácností. Preto ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne.